Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Handmade fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011.